Wednesday, August 22, 2012

Jin Yang Baik, Jin Yang Beriman, Jin Muslim

Surat Al-Jinn (The Jinn) - سورة الجن

72:11
`Dan bahawa sesungguhnya (memang maklum) ada di antara kita  (JIN) golongan yang baik keadaannya, dan ada di antara kita yang lain dari itu; kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. 
72:13
Dan bahawa sesungguhnya kami, ketika mendengar petunjuk (Al-Quran), kami (JIN) beriman kepadanya (dengan tidak bertangguh lagi); kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah ia akan merasa bimbang menanggung kerugian (mengenai amalnya yang baik), dan juga tidak akan ditimpakan sebarang kesusahan.
72:14
`Dan bahawa sesungguhnya (dengan datangnya Al-Quran, nyatalah) ada di antara kita (JIN) golongan yang berugama Islam, dan ada pula golongan yang (kufur derhaka dengan) menyeleweng dari jalan yang benar; maka sesiapa yang menurut Islam (dengan beriman dan taat), maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar,

No comments: