Friday, June 10, 2011

Al Insan - Pesan Dari Sorga (Buat Kekanda Amirul Fakir - Perginya Bersama Pesan)

Di sana
Kau akan minum Kaa Fura
Di dalam piala jaya


Dan kau akan minum lagi
Air Zanjabila
Dari mata air Salsabila


Buat laraskan tekakmu
Yang dulu
Tika di fana' ini
Kau laharkan
Kebenaran
Kebenaran
Kebenaran
Kebenaran
Haq!